Mercedes Benz_V Class

Shot in Shenzhen and Guangzhou. Starring  Zheng Jun (郑钧)

Advertising Agency: Jung Von Matt  // Production House: Helicon // EP:  Michael Wang   // Director: Marcos Mijan // DOP: Jeffrey Ang// Editing & Music Mix: Xiao Xi// Colour: Nikola Stefanovic.